Vyhľadávanie

V ponuke je 22 nehnuteľností.

Ponuka - Dopyt

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Vyplnením formulára „Ponuka - Dopyt“ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon”) dávam spoločnosti RK BOREAL s.r.o. so sídlom Líščie Nivy 8, 821 08 Bratislava, IČO: 46 518 720, (ďalej len spoločnosti) súhlas k tomu, aby spracovávala vo svojej databáze moje osobné údaje, ktoré som jej poskytol vo vyplnenom formulári, t.j. meno, telefónne číslo, emailová adresa. Všetky uvedené osobné údaje budú uvedenou spoločnosťou spracovávané automatizovane i manuálne prostredníctvom pracovníkov spoločnosti a to za účelom prípadného oslovenia s konkrétnou ponukou podľa požiadaviek uvedených vo formulári. Súhlasím, aby uvedená spoločnosť spracovávala moje osobné údaje za účelom podľa tohto súhlasu, na dobu neurčitú, respektíve do môjho odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov. Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a máte právo za podmienok stanovených v zákone požiadať spoločnosť o informáciu o spracovaných osobných údajoch a máte ďalšie práva stanovené v zákone. Ste oprávnený kedykoľvek súhlas so spracovávaním osobných údajov odvolať.

Vami zadané údaje do kontaktného formulára sú spracúvané našou spoločnosťou na účely kontaktovania.