Vyhľadávanie

V ponuke je 24 nehnuteľností.
        
                  

Názov spoločnosti:    RK BOREAL s.r.o.

Sídlo spoločnosti:      Sabinovská 14. 821 02 Bratislava

IĆO: 46 518 720          DIĆ: 2023455445

 

Adresa kancelárie:    Sabinovská  14, 821 02 Bratislava (2.posch.)

                                        Tel.: +421 2 4363 0551

                                        Mail: info-ZVNC-boreal.skrkboreal-ZVNC-gmail.com

 

Kontaktná osoba:      Bohuslav Marušic – konateľ

                                        Tel.:   +421 903 440 290

                                        Mail: marusic-ZVNC-boreal.sk