Vyhľadávanie

V ponuke je 21 nehnuteľností.

Program AML

 

Naša realitná kancelária :

  • má vypracovaný PROGRAM AML, ktorý je v súlade so Zákonom č. 52/2018 Z.z. z 1. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • uplatňuje rizikovo – orientovaný prístup aj vo vzťahu k existujúcim klientom a určuje rozsah povinnej zvýšenej starostlivosti
  • uchováva údaje a dokumenty získané v rámci vykonávania príslušnej starostlivosti od klienta po zákonom stanovenú dobu
  • má určenú osobu zodpovednú za prevenciu v rámci realitnej kancelárie
  • má stanovený obsah a harmonogram odbornej prípravy maklérov
  • má vypracovaný mechanizmus vnútornej kontroly dodržiavania